Tempura & HOT setTempura Set

Prawn Tempura 175 kr


Chicken Tempura 155 kr


Assorted Tempura ( prawn, chicken, salmon) 199 kr


Vegan Tempura 145 kr


Dumplings Tempura 125 kr


Yakiniku 165 kr


Yakitori 145 kr


Dumplings  115 kr


Bento (sushi and hot meals) 165kr