Tempura & HOT setTempura Set

Prawn Tempura 165 kr


Chicken Tempura 145 kr


Assorted Tempura ( prawn, chicken, salmon) 189 kr


Vegan Tempura 145 kr


Dumplings Tempura 115 kr


Yakiniku 145 kr


Yakitori 145 kr


Dumplings  115 kr


Bento (sushi and hot meals) 145kr